Datum:

 

Naam:

 

Straat / Woonplaats:

                                                              

Gesproken met:

 

Betreft:

Klacht

Afwijking

Verbetervoostel/-programma

Product:

Monster genomen:  ja/nee

 

 

Resultaat:

 

Transporteur/leverancier:

 

Omschrijving melding (klacht / afwijking / verbeteringsvoorstel):                  

 

 

 

 

 

Oorzaak melding:

 

 

 

 

 

Afwikkeling melding (terugkoppeling naar de leverancier/afnemer indien noodzakelijk):

 

 

 

 

Opgelost:  ja/nee

Datum en paraaf controle door kwaliteitsmanager: