1. De teksten en adviezen op www.kenwell-nature.com en alle andere extensies zijn absoluut niet bedoeld om adviezen van professionele medische zorgverleners te vervangen. Het materiaal op deze website kan en moet niet gebruikt worden als basis voor het stellen van een diagnose of behandeling.

2. Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) adviseert iedereen met gezondheidsproblemen een consult te doen bij een gekwalificeerde arts die met zijn kennis op basis van observatie, interpretatie en inzicht in uw medische geschiedenis en/of symptomen een goede diagnose kan stellen.

3. Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) adviseert met klem niet te experimenteren met geneesmiddelen.

4. De aangeboden informatie op Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) is gebaseerd op informatie uit verschillende medische bronnen en heeft een informerend karakter. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zonder medisch advies wijzigen, weigeren of aanpassen van behandelmethodes of levensstijl. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, gaan de ontwikkelingen op gezondheidsgebied erg snel en kunnen onjuistheden niet altijd vermeden worden. Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in de artikelen op dit blog niet voorkomen. De redactie raadt de bezoeker dan ook aan altijd advies aan een arts, deskundige of specialist om advies te vragen alvorens eventuele wijzigingen in behandelmethode of levensstijl door te voeren.

5. De teksten en adviezen op het Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) vallen onder de verantwoordelijkheid van een deskundige redactie. Hierbij wordt samengewerkt met kundige artsen, fabrikanten en specialisten. Informatie en indien van toepassing specialisatie van de auteur is terug te vinden onder alle artikelen.

6. Kenwell Nature B.V. is verantwoordelijk voor de actualisatie en overzichtelijkheid van www.kenwell-nature.***. Beweringen en meningen geuit in artikelen, reacties en advertenties op Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) zijn die van de auteurs en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie.

7. De redactie zal ter aanvulling af en toe verwijzen naar derden door middel van links naar andere websites of bronnen. Omdat Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) geen invloed heeft over deze bronnen aanvaardt u hierbij dat Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) geen verantwoordelijkheid draagt omtrent elke soort van publiciteit die een dergelijke derde partij verstrekt.

8. Daar waar gebruikers / bezoekers van Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd, tenzij anders aangegeven. Lees hier meer over in onze Privacypolicy.

9. De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing binnen de regels van de mediawet mogen worden gerealiseerd. Gesponsorde items op de site, zoals productinformatie en advertenties zijn als zodanig herkenbaar.

10. Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***) houdt zich voor zover mogelijk aan de wereldwijde HON-codering

Deze website wordt in stand gehouden door Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***). Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenwell Nature B.V. (www.kenwell-nature.***)

*** alle door Kenwell Nature B.V. gebruikte extensies van www.kenwell-nature.com, zoals .be, .de, .nl, .co.uk, .org, .eu,